Veronika Bobáková

Veronika Bobáková

Motto: "Za mrakmi je moje milované slnko." (sr. Zdenka)