Páter Igor Kráľ SVD

Páter Igor Kráľ SVD

šéfino v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014

 

 

 

motto: "Je to milé :)"