Majo Valovič

Majo Valovič

motto: "Pokiaľ si potrebný, nezomrieš."