Katka Brisudová

Katka Brisudová

motto: "Iba dobré skutky vykonané s láskou majú skutočnú hodnotu v nebi."