Boss team

Páter Martin Madassery SVD

šéfino v roku 2015         motto: " :)"

Páter Igor Kráľ SVD

šéfino v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014       motto: "Je to milé :)"