Prihlasovanie

Je možné sa prihlásiť iba na jeden turnus MP. Počet miest na jednotlivých turnusoch je obmedzený. 
O voľnej kapacite vás budeme priebežne informovať. Ak sa naplní kapacita, už nie je možné prihlásiť sa.
 
Za MP sa platí poplatok 50eur predom na účet. Číslo účtu a ostatné info prídu v potvrdzujúcom maile po vyplnení prihlášky do 5 pracovných dní. Za prihláseného sa považuje účastník iba vtedy, ak sú už peniaze pripísané na účet (teda nestačí len vyplniť prihlášku).

Poplatok za MP je nevratný. Ak sa na MP nemôžete dostaviť, môžete namiesto seba poslať náhradu (ale musíte nám dať o tom dopredu vedieť). Ak sa nemôžete dostaviť na júlový turnus, nie je možné prísť na augustový turnus (iba v prípade, že by ešte boli voľné miesta - treba sa informovať). V cene je zahrnutá strava (3krát denne), ubytovanie na škole (je potrebné mať spacák a karimatku) a darčeky MP (tričko,...).
 
Veľkosť trička, ktorú zadávate vo formulári, je pre nás len orientačná. Rátajte s tým, že môžete dostať aj inú veľkosť (samozrejme, že nie takú, ktorá sa na vás nenatiahne, alebo v ktorej sa utopíte... :)
 

PS: 

Na MP 2016 sme slúbili tábor zdarma pre každé dievča, ktoré prinesie aspoň troch chalanov. Keďže my sluby plníme, naša ponuka platí! Podmienkou je, aby dievča pri prihlasovaní do poznámky uviedlo mená všetkých troch chalanov, ktorí s ňou prídu. Všetci traja chalani musia zase do poznámky uviesť meno dievčaťa. Chalani musia byť pre MP nováčikovia, tzn. toto bude ich prvý ročník. Pri splnení týchto podmienok má dievča tábor zadarmo. :)